ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

3 ก.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562

8 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562

12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562

23 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562

14 ส.ค. 2562

15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562

16 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562

30 พ.ค. 2562 - 21 มิ.ย. 2562

24 มิ.ย. 2562 - 8 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 24 ก.ย. 2562

13 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562

24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

31 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562

16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

18 พ.ย. 2562


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

10 ก.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562

2 ก.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562

26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2562

18 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

9 ธ.ค. 2562

26 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563

30 มี.ค. 2563


Calendar PDF
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved