ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 24 ก.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

5 มิ.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

7 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563

8 ก.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563

16 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563

10 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2563

27 ส.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

1 ก.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

สอบ e-testing ภาค 1/2563

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 6 ต.ค. 2563

17 พ.ย. 2563

18 พ.ย. 2563 - 1 ธ.ค. 2563

2 ธ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 24 ก.ค. 2563

5 มิ.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

4 ก.ค. 2563 - 5 ก.ค. 2563

18 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563

25 ก.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563

27 ก.ค. 2563

3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ส.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

8 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563

27 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

12 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

19 ธ.ค. 2563 - 20 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

6 ม.ค. 2563 - 28 พ.ค. 2563

16 มี.ค. 2563 - 9 มิ.ย. 2563

20 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563

11 มิ.ย. 2563

24 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563

28 ก.ย. 2563


Calendar PDF
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved