ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

3 ส.ค. 2563

4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563

10 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2563

27 ส.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

1 ก.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

สอบ e-testing ภาค 1/2563

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563

สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2562

เว้นวันที่ 4 และ 5 ต.ค.

17 พ.ย. 2563

18 พ.ย. 2563 - 1 ธ.ค. 2563

2 ธ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ส.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

8 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563

27 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

12 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

19 ธ.ค. 2563 - 20 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

6 ม.ค. 2563 - 28 พ.ค. 2563

16 มี.ค. 2563 - 29 ก.ค. 2563

20 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563

11 ส.ค. 2563

26 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563


Calendar PDF
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved