ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

17 เม.ย. 2566 - 2 ส.ค. 2566

1 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566

10 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย. 2566

3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566

18 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566

10 ต.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2567

25 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567

29 ม.ค. 2567

PDF

© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved