ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

8 ก.ย. 2563 - 23 ธ.ค. 2563

26 ต.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2564

18 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564

18 ม.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564

1 มี.ค. 2564 - 28 มิ.ย. 2564

15 มี.ค. 2564 - 14 มิ.ย. 2564

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564

(เฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมลแล้วเท่านั้น)

24 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

14 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564

PDF

© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved