ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

10 ต.ค. 2565 - 21 พ.ย. 2565

10 ต.ค. 2565 - 21 พ.ย. 2565

10 ต.ค. 2565 - 11 พ.ย. 2565

18 พ.ย. 2565 - 21 พ.ย. 2565

23 พ.ย. 2565 - 13 มี.ค. 2566

29 พ.ย. 2565 - 9 ธ.ค. 2565

7 ธ.ค. 2565 - 15 ธ.ค. 2565

19 ธ.ค. 2565 - 23 ธ.ค. 2565

23 ธ.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565

10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566

11 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566

18 ม.ค. 2566

19 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566

6 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566

14 ก.พ. 2566 - 18 ก.พ. 2566

14 มี.ค. 2566

15 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566

24 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566

29 มี.ค. 2566

3 เม.ย. 2566 - 5 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566 - 14 พ.ค. 2566

20 เม.ย. 2566 - 22 พ.ค. 2566

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/66 ส่วนกลางทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566 - 23 มิ.ย. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

18 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566

23 พ.ค. 2566

24 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566

1 มิ.ย. 2566

29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566

7 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566

18 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566

21 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566

8 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566

23 ส.ค. 2566

24 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566

1 ก.ย. 2566 - 12 ต.ค. 2566

สอบ e-Testing

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566

19 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566

17 ต.ค. 2566

18 ต.ค. 2566 - 1 พ.ย. 2566

2 พ.ย. 2566

PDF

© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved