ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

19 เม.ย. 2564 - 22 ส.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 22 ส.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 30 ก.ค. 2564

14 มิ.ย. 2564 - 18 มิ.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564 - 21 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

1 ก.ค. 2564 - 3 ก.ค. 2564

2 ก.ค. 2564 - 2 ก.ค. 2564

5 ก.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2564

6 ก.ค. 2564 - 8 ก.ค. 2564

8 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564

19 ก.ค. 2564 - 19 ก.ค. 2564

22 ก.ค. 2564 - 3 ส.ค. 2564

3 ส.ค. 2564

4 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564

13 ส.ค. 2564

19 ส.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564

23 ส.ค. 2564 - 23 ส.ค. 2564

24 ส.ค. 2564 - 8 พ.ย. 2564

24 ส.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564

26 ส.ค. 2564 - 8 ก.ย. 2564

7 ก.ย. 2564 - 11 ก.ย. 2564

13 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564

14 ก.ย. 2564 - 16 ก.ย. 2564

27 ก.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2564

สอบ e-testing ภาค 1/2564

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ต.ค. 2564 - 8 ต.ค. 2564

6 ต.ค. 2564 - 6 ต.ค. 2564

7 ต.ค. 2564 - 12 ต.ค. 2564

12 ต.ค. 2564 - 16 ต.ค. 2564

9 พ.ย. 2564 - 9 พ.ย. 2564

10 พ.ย. 2564 - 23 พ.ย. 2564

24 พ.ย. 2564 - 24 พ.ย. 2564

PDF

© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved