ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 20 มิ.ย. 2565

27 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565

30 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565

5 ก.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565

11 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565

25 ก.ค. 2565 - 3 ส.ค. 2565

5 ส.ค. 2565 - 9 ส.ค. 2565

15 ส.ค. 2565 - 17 ส.ค. 2565

16 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565

24 ส.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2565

5 ก.ย. 2565 - 9 ก.ย. 2565

7 ก.ย. 2565

8 ก.ย. 2565 - 13 ก.ย. 2565

13 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565

18 ก.ย. 2565

10 ต.ค. 2565 - 21 พ.ย. 2565

10 ต.ค. 2565 - 21 พ.ย. 2565

10 ต.ค. 2565 - 11 พ.ย. 2565

19 ต.ค. 2565 - 2 พ.ย. 2565

3 พ.ย. 2565

18 พ.ย. 2565 - 21 พ.ย. 2565

23 พ.ย. 2565 - 13 มี.ค. 2566

29 พ.ย. 2565 - 9 ธ.ค. 2565

7 ธ.ค. 2565 - 15 ธ.ค. 2565

19 ธ.ค. 2565 - 23 ธ.ค. 2565

23 ธ.ค. 2565 - 27 ธ.ค. 2565

10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566

11 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566

18 ม.ค. 2566

19 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566

6 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566

14 ก.พ. 2566 - 18 ก.พ. 2566

14 มี.ค. 2566

15 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566

24 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566

29 มี.ค. 2566

3 เม.ย. 2566 - 5 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566 - 14 พ.ค. 2566

20 เม.ย. 2566 - 22 พ.ค. 2566

23 พ.ค. 2566

24 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566

1 มิ.ย. 2566

PDF

© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved