ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

1 ก.พ. 2565 - 25 เม.ย. 2565

1 ก.พ. 2565 - 8 ก.พ. 2565

5 ก.พ. 2565 - 1 พ.ค. 2565

28 ก.พ. 2565 - 3 มี.ค. 2565

5 มี.ค. 2565 - 9 มี.ค. 2565

14 มี.ค. 2565 - 17 มี.ค. 2565

19 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565

26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565

20 เม.ย. 2565 - 28 เม.ย. 2565

2 พ.ค. 2565 - 6 พ.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 20 มิ.ย. 2565

3 พ.ค. 2565 - 9 พ.ค. 2565

7 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565

11 พ.ค. 2565 - 13 พ.ค. 2565

14 พ.ค. 2565 - 15 พ.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

18 พ.ค. 2565 - 14 มิ.ย. 2565

27 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565

18 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565

20 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565

25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565

27 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

1 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565

5 ก.ค. 2565 - 3 ต.ค. 2565

9 ก.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565

15 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

17 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565

24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565

26 ก.ย. 2565 - 29 ก.ย. 2565

5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565

12 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

PDF

© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved