ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

19 เม.ย. 2564 - 22 ส.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 22 ส.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 30 ก.ค. 2564

21 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564

21 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564

8 ก.ค. 2564 - 10 ก.ค. 2564

8 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564

17 ก.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 2564 - 1 ส.ค. 2564

2 ส.ค. 2564 - 2 ส.ค. 2564

14 ส.ค. 2564 - 15 ส.ค. 2564

16 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

16 ส.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2564

19 ส.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564

21 ส.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564

23 ส.ค. 2564

23 ส.ค. 2564 - 23 ส.ค. 2564

24 ส.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564

28 ส.ค. 2564 - 21 พ.ย. 2564

16 ก.ย. 2564 - 20 ก.ย. 2564

11 ต.ค. 2564 - 14 ต.ค. 2564

16 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

23 ต.ค. 2564 - 24 ต.ค. 2564

27 พ.ย. 2564 - 28 พ.ย. 2564

11 ธ.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564

13 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2564

PDF

© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved