ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ส.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

8 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563

27 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

12 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564

26 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563

26 ธ.ค. 2563 - 4 เม.ย. 2564

18 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564

1 ก.พ. 2564 - 12 ก.พ. 2564

20 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564

27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564

1 พ.ค. 2564 - 2 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 8 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564

5 พ.ค. 2564 - 8 มิ.ย. 2564

13 พ.ค. 2564 - 15 พ.ค. 2564

19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564

26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved