ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 20 มิ.ย. 2565

27 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565

20 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

1 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565

5 ก.ค. 2565 - 3 ต.ค. 2565

9 ก.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565

15 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

17 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565

24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565

26 ก.ย. 2565 - 29 ก.ย. 2565

5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565

12 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565 - 18 พ.ย. 2565

22 พ.ย. 2565 - 2 ธ.ค. 2565

30 พ.ย. 2565 - 1 มี.ค. 2566

3 ธ.ค. 2565 - 12 มี.ค. 2566

5 ม.ค. 2566 - 9 ม.ค. 2566

28 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566

4 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566

20 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566

1 เม.ย. 2566 - 2 เม.ย. 2566

3 เม.ย. 2566 - 7 เม.ย. 2566

5 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566

10 เม.ย. 2566

26 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566

3 พ.ค. 2566 - 6 มิ.ย. 2566

10 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566

17 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566

19 มิ.ย. 2566

PDF

© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved