ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

15 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

11 ธ.ค. 2561 - 8 มี.ค. 2562

15 ธ.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2562

22 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561

19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

26 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562

25 ก.พ. 2562

4 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562

12 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

28 มี.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562

28 มี.ค. 2562 - 14 มิ.ย. 2562

28 มี.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

28 มี.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562

30 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

วันสอบไล่ ภาค 2/2561

เปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศไว้เดิม 16 - 17 มี.ค. 62

30 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562

ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

เปลี่ยนแปลงไว้จากที่ประกาศไว้เดิม 23 - 25 มี.ค. 62

4 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562

6 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562

วันสอบไล่ ภาค 2/2561

เปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศไว้เดิม 23 - 24 มี.ค. 62

18 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562

25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562

25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

30 พ.ค. 2562 - 21 มิ.ย. 2562

31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562

24 มิ.ย. 2562 - 8 ก.ค. 2562

28 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562

2 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 24 ก.ย. 2562

13 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562

24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

31 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562

16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

18 พ.ย. 2562

PDF

© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved