ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

30 พ.ย. 2562 - 8 มี.ค. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved