ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ส.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

8 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563

27 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

12 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

19 ธ.ค. 2563 - 20 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved