ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

4 ก.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

14 ก.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561

25 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561

1 ก.ย. 2561 - 2 ก.ย. 2561

17 ต.ค. 2561

25 ต.ค. 2561 - 8 พ.ย. 2561

3 พ.ย. 2561 - 4 พ.ย. 2561

10 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

10 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561

15 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

11 ธ.ค. 2561 - 8 มี.ค. 2562

15 ธ.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2562

22 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561

19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

26 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562

25 ก.พ. 2562

4 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562

12 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562

16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562

23 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562

23 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

4 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562

18 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562

25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

PDF

© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved