ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562

30 พ.ค. 2562 - 21 มิ.ย. 2562

24 มิ.ย. 2562 - 8 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 24 ก.ย. 2562

13 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562

24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

31 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562

16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

18 พ.ย. 2562

PDF

© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved