ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

3 ก.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562

8 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562

12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562

23 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562

14 ส.ค. 2562

15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562

16 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562

PDF

© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved