ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

12 มี.ค. 2561 - 2 ก.ค. 2561

18 เม.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2561

18 เม.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

14 พ.ค. 2561 - 2 ก.ค. 2561

1 มิ.ย. 2561 - 4 มิ.ย. 2561

29 มิ.ย. 2561 - 2 ก.ค. 2561

3 ก.ค. 2561

4 ก.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

4 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561

4 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ณ อาคารเวียงคำ VKB ชั้น 1

6 ก.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561

13 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561

16 ก.ค. 2561 - 7 ต.ค. 2561

23 ก.ค. 2561 - 7 ส.ค. 2561

15 ส.ค. 2561

16 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561

15 ต.ค. 2561

16 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561

31 ต.ค. 2561

PDF

© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved