ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

4 ก.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

4 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ณ อาคารเวียงคำ VKB ชั้น 1

16 ก.ค. 2561 - 7 ต.ค. 2561

3 ก.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561

10 ก.ย. 2561 - 5 ต.ค. 2561

10 ก.ย. 2561 - 16 ต.ค. 2561

15 ต.ค. 2561

16 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561

16 ต.ค. 2561 - 13 พ.ย. 2561

31 ต.ค. 2561

10 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561

14 พ.ย. 2561 - 26 ก.พ. 2562

16 พ.ย. 2561 - 19 พ.ย. 2561

16 พ.ย. 2561 - 15 ก.พ. 2562

20 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561

26 พ.ย. 2561 - 20 ก.พ. 2562

14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561

18 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561

9 ม.ค. 2562

10 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562

27 ก.พ. 2562

28 ก.พ. 2562 - 13 มี.ค. 2562

28 ก.พ. 2562 - 5 มี.ค. 2562

5 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2562

16 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562

16 มี.ค. 2562 - 19 เม.ย. 2562

1 เม.ย. 2562 - 4 พ.ค. 2562

1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562

7 พ.ค. 2562

8 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562

16 พ.ค. 2562

PDF

© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved