ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

26 ก.พ. 2563 - 10 มี.ค. 2563

4 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

13 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563

24 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 5 พ.ค. 2563

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2562

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved