ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 24 ก.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

5 มิ.ย. 2563 - 2 ส.ค. 2563

7 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2563

8 ก.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563

16 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563

10 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2563

27 ส.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

1 ก.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

สอบ e-testing ภาค 1/2563

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 6 ต.ค. 2563

17 พ.ย. 2563

18 พ.ย. 2563 - 1 ธ.ค. 2563

2 ธ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved