ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

9 ธ.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2564

11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564

25 ม.ค. 2564 - 3 ก.พ. 2564

26 ม.ค. 2564 - 5 ก.พ. 2564

10 ก.พ. 2564

11 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564

15 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564

17 ก.พ. 2564 - 15 มี.ค. 2564

22 ก.พ. 2564 - 21 มี.ค. 2564

23 มี.ค. 2564 - 27 มี.ค. 2564

24 มี.ค. 2564

25 มี.ค. 2564 - 9 เม.ย. 2564

สอบไล่ภาค 2/2563

(เว้นวันที่ 28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 2564)

25 มี.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

5 เม.ย. 2564 - 7 เม.ย. 2564

12 เม.ย. 2564

19 เม.ย. 2564 - 20 พ.ค. 2564

26 เม.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

26 เม.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2564

4 มิ.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

8 มิ.ย. 2564

9 มิ.ย. 2564 - 16 มิ.ย. 2564

17 มิ.ย. 2564

2 ก.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

6 ก.ค. 2564 - 6 ก.ค. 2564

6 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564

7 ก.ค. 2564 - 19 ต.ค. 2564

2 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564

2 ส.ค. 2564 - 20 ก.ย. 2564

2 ส.ค. 2564 - 6 ส.ค. 2564

6 ส.ค. 2564 - 12 ต.ค. 2564

สอบ e-testing ภาค 1/2564

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ก.ย. 2564 - 1 ก.ย. 2564

2 ก.ย. 2564 - 7 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564 - 10 ก.ย. 2564

16 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564

20 ต.ค. 2564 - 20 ต.ค. 2564

21 ต.ค. 2564 - 4 พ.ย. 2564

5 พ.ย. 2564 - 5 พ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

3 ส.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564

26 ธ.ค. 2563 - 4 เม.ย. 2564

1 ก.พ. 2564 - 5 ก.พ. 2564

1 ก.พ. 2564 - 12 ก.พ. 2564

20 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564

27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

8 มี.ค. 2564 - 11 มี.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

29 มี.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564

1 พ.ค. 2564 - 2 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 8 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564

5 พ.ค. 2564 - 8 มิ.ย. 2564

13 พ.ค. 2564 - 15 พ.ค. 2564

4 มิ.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564

26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564

2 ก.ค. 2564 - 5 ก.ค. 2564

6 ก.ค. 2564 - 6 ก.ค. 2564

7 ก.ค. 2564 - 6 ต.ค. 2564

17 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564

11 ก.ย. 2564 - 12 ก.ย. 2564

18 ก.ย. 2564 - 19 ก.ย. 2564

27 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564

13 พ.ย. 2564 - 14 พ.ย. 2564

20 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

8 ก.ย. 2563 - 23 ธ.ค. 2563

26 ต.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2564

18 ม.ค. 2564 - 28 ม.ค. 2564

18 ม.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564

8 ก.พ. 2564 - 8 ก.พ. 2564

15 มี.ค. 2564 - 14 มิ.ย. 2564

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564

(เฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมลแล้วเท่านั้น)

20 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564

24 พ.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

14 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564


Calendar PDF
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved