ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

3 ส.ค. 2563

4 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563

10 ส.ค. 2563 - 20 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2563

27 ส.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

1 ก.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563

สอบ e-testing ภาค 1/2563

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ก.ย. 2563 - 3 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563 - 18 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563

สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2562

เว้นวันที่ 4 และ 5 ต.ค.

12 ต.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563

12 ต.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563

12 ต.ค. 2563 - 20 พ.ย. 2563

17 พ.ย. 2563

18 พ.ย. 2563 - 1 ธ.ค. 2563

2 ธ.ค. 2563

4 ธ.ค. 2563 - 7 ธ.ค. 2563

9 ธ.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2564

11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564

25 ม.ค. 2564 - 3 ก.พ. 2564

26 ม.ค. 2564 - 5 ก.พ. 2564

10 ก.พ. 2564

11 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564

15 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564

17 ก.พ. 2564 - 15 มี.ค. 2564

22 ก.พ. 2564 - 21 มี.ค. 2564

23 มี.ค. 2564 - 27 มี.ค. 2564

24 มี.ค. 2564

25 มี.ค. 2564 - 9 เม.ย. 2564

สอบไล่ภาค 2/2563

(เว้นวันที่ 28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 2564)

25 มี.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2564

5 เม.ย. 2564 - 7 เม.ย. 2564

12 เม.ย. 2564

19 เม.ย. 2564 - 20 พ.ค. 2564

26 เม.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

26 เม.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2564

8 มิ.ย. 2564

9 มิ.ย. 2564 - 16 มิ.ย. 2564

17 มิ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563

3 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563 - 23 พ.ย. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ส.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

8 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563

1 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563

10 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563

27 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563

12 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564

26 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563

26 ธ.ค. 2563 - 4 เม.ย. 2564

18 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564

1 ก.พ. 2564 - 12 ก.พ. 2564

20 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564

27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564

1 พ.ค. 2564 - 2 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 8 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564 - 7 พ.ค. 2564

5 พ.ค. 2564 - 8 มิ.ย. 2564

13 พ.ค. 2564 - 15 พ.ค. 2564

19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564

26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

6 ม.ค. 2563 - 28 พ.ค. 2563

16 มี.ค. 2563 - 29 ก.ค. 2563

20 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563

11 ส.ค. 2563

26 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563


Calendar PDF
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved