ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

9 ธ.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2564

11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564

15 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564

22 ก.พ. 2564 - 2 มี.ค. 2564

1 มี.ค. 2564 - 9 มี.ค. 2564

3 มี.ค. 2564

4 มี.ค. 2564 - 9 มี.ค. 2564

8 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564 - 11 เม.ย. 2564

16 เม.ย. 2564

16 เม.ย. 2564 - 26 เม.ย. 2564

19 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 23 เม.ย. 2564

19 เม.ย. 2564 - 11 ก.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 11 ก.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

30 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564

3 พ.ค. 2564

6 พ.ค. 2564 - 11 พ.ค. 2564

11 พ.ค. 2564 - 14 มิ.ย. 2564

17 พ.ค. 2564 - 11 มิ.ย. 2564

4 มิ.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

15 มิ.ย. 2564

16 มิ.ย. 2564 - 23 มิ.ย. 2564

24 มิ.ย. 2564

8 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 12 ก.ค. 2564

13 ก.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564

13 ก.ค. 2564 - 23 ก.ค. 2564

2 ส.ค. 2564 - 6 ส.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 18 ส.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 17 ส.ค. 2564

23 ส.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

สอบ e-testing ภาค 1/2564

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.ย. 2564 - 8 ก.ย. 2564

9 ก.ย. 2564 - 14 ก.ย. 2564

13 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564

23 ก.ย. 2564 - 7 ต.ค. 2564

26 ต.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564

27 ต.ค. 2564 - 9 พ.ย. 2564

10 พ.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

14 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564

26 ธ.ค. 2563 - 4 เม.ย. 2564

1 ก.พ. 2564 - 5 ก.พ. 2564

1 ก.พ. 2564 - 1 มี.ค. 2564

13 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564

20 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 11 ก.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 11 ก.ค. 2564

19 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

7 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564

8 พ.ค. 2564 - 9 พ.ค. 2564

13 พ.ค. 2564 - 17 พ.ค. 2564

15 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564

17 พ.ค. 2564

18 พ.ค. 2564 - 21 มิ.ย. 2564

22 พ.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564

4 มิ.ย. 2564 - 7 มิ.ย. 2564

26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564

3 ก.ค. 2564 - 4 ก.ค. 2564

5 ก.ค. 2564

8 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 12 ก.ค. 2564

13 ก.ค. 2564 - 11 ต.ค. 2564

17 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564

9 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564

18 ก.ย. 2564 - 19 ก.ย. 2564

25 ก.ย. 2564 - 26 ก.ย. 2564

27 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564

13 พ.ย. 2564 - 14 พ.ย. 2564

20 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

8 ก.ย. 2563 - 23 ธ.ค. 2563

26 ต.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2564

18 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564

18 ม.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564

1 มี.ค. 2564 - 28 มิ.ย. 2564

15 มี.ค. 2564 - 14 มิ.ย. 2564

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564

(เฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมลแล้วเท่านั้น)

24 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564

28 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

14 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564

18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564


Calendar PDF
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved